[OFERTA]

Wstępna rejestracja REACH[Menu]

Strona główna

Karty charakterystyki

O REACH

Oferta

Kontakt


Uwaga!
Jeśli są Państwo zainteresowani naszą ofertą lub mają dodatkowe pytania - prosimy o kontakt.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą

Nasza oferta:

  • ocenę posiadanych przez Państwa kart charakterystyki pod kątem ich zgodności z aktualnymi przepisami

  • opracowywanie kart charakterystyki na podstawie składu produktu (substancji, mieszaniny)

  • tłumaczenie kart charakterystyki na podstawie oryginalnych kart z innych języków obcych wraz z dostosowaniem jej do wszystkich szczegółowych przepisów polskich i UE

  • aktualizacja istniejących kart charakterystyki do obecnych wymogów prawnych - w szczególności z uwzględnieniem nowych zasad klasyfikacji i oznakowania zgodnych z rozporządzeniem CLP (WE) 1272/2008

  • oznakowanie etykiet i opakowań - zgodnie z odpowiednimi przepisami krajowymi i unijnymi, w szczególności z uwzględnieniem rozporządzenia CLP (WE) 1272/2008 oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 140, poz. 1173 z późn. zm.)

  • Inwentaryzacja substancji i produktów chemicznych na potrzeby rejestracji REACH

  • Opracowanie dokumentacji zgodnej z REACH

  • Pełnienie funkcji przedstawiciela na potrzeby procesu wstępnej rejestracji REACH

  • Dokonanie wstępnej rejestracji REACH na serwerze ECHA (Europejska Agencja Chemikaliów) w Helsinkach

  • Inne usługi związane z REACH i CLP na życzenie klienta, doradztwo


Oferta (pdf)